PaBeRo
Vereniging Post-Actieven
Belastingdienst Rotterdam
Opgericht : 15 mei 1998

Aantal bezoekers
sedert 16/09/2006

Deze PaBeRo-webpagina is een actuele en digitale aanvulling op het reguliere PaBeRo-nieuws dat twee maal per jaar (in februari en augustus) bij alle leden in de brievenbus valt.
De meest recente digitale versie van het halfjaarlijks verschijnende PaBeRo-nieuws kunt u HIER (in *.pdf formaat) bekijken.
U heeft daarvoor het programma "Adobe Reader" nodig, dat HIER is te downloaden.

Bekijk de statistieken

Het bestuur van PaBeRo hecht grote waarde aan een goed contact met alle leden.
Met name in geval van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, b.v. een huwelijksjubileum, ziekenhuisopname e.d., willen wij, namens ons allen, blijk geven van ons meeleven.
Bregje Kloppert-Hoekstra heeft de coördinatie van PaBeRo-Lief en Leed op zich genomen.
Wilt u haar in voorkomend geval informeren?
Stuur Bregje een email
De inhoud van deze pagina is laatstelijk gewijzigd/aangepast op 3 juni 2018.
Aanpassing van deze pagina : Zie hieronder ==> Laatste Nieuws.
 
Laatste Nieuws:
 
Vanwege de nieuwe privacy-wetgeving (AVG = Algemene Verordening gegevensbescherming)  mogen er, zonder persoonlijke toestemming van de betreffende PaBeRo-leden die gefotografeerd zijn, geen foto's worden gepubliceerd die toegankelijk zijn voor derden.
Om die reden is de fotopagina afgeschermd met een wachtwoord.
Het wachtwoord kunt u verkrijgen door per email contact op te nemen met de webmaster. Het emailadres is: webmaster@pabero.nl
Mogelijk werkt het script niet op een smartphone of tablet, maar wel op een PC of laptop met Internet Explorer of Edge.
Ook worden problemen gemeld met het gebruik van de browser Google Chrome.
Zie voor meer informatie ook onze Facebook-pagina.

       Het bestuur van PaBeRo zou graag zien dat een aantal leden zich beschikbaar stelt voor deelname aan een commissie. Sommige commissies zijn onderbezet, andere commissieleden zouden, na soms vele jaren hun beste krachten te hebben gegeven, graag vervangen willen worden door "verse" krachten. Voelt u hier iets voor, maak dan eens een informatief praatje met één van de huidige commissie- of bestuursleden.
Laat wat van u horen, want PaBeRo maken we samen!
In een eerder verschenen nummer (11e jaargang nr. 1 van februari 2009) van het PaBeRo-nieuws is een artikel opgenomen waarin de vele afkortingen, die bij de Belastingdienst en de Douane in gebruik zijn, nader worden verklaard.
HIER vindt u een (nog lang niet complete) lijst met heel veel afkortingen, waarvan vele u als niet bekend zullen voorkomen. Wilt u de redactie behulpzaam zijn bij het verder uitbreiden van de lijst, mail dan naar redactie. U vindt het mailadres op de pagina "Contact".