Nieuws

NIEUWS EN MEDEDELINGEN van de REDACTIE

MEI 2018 - Wet AVG

Vanwege de nieuwe privacy-wetgeving (AVG = Algemene Verordening gegevensbescherming)  mogen er, zonder persoonlijke toestemming van de betreffende PaBeRo-leden die gefotografeerd zijn, geen foto's worden gepubliceerd die toegankelijk zijn voor derden. Om die reden is de fotopagina afgeschermd met een wachtwoord.

Het wachtwoord kunt u verkrijgen door per email contact op te nemen met de webmaster.

 

 

 

 

FEBRUARI 2019 en AUGUSTUS 2019 - PaBeRo-nieuws

Deze PaBeRo-webpagina is een actuele en digitale aanvulling op het reguliere PaBeRo-nieuws dat twee maal per jaar (in februari en augustus) bij alle leden in de brievenbus valt.

De meest recente digitale versie (maar ook het op één na laatste nummer) van het halfjaarlijks verschijnende PaBeRo-nieuws kunt u hieronder bekijken.

 

 

 

 

JANUARI 2019 - Nieuwe commissieleden gevraagd

Het bestuur van PaBeRo zou graag zien dat een aantal leden zich beschikbaar stelt voor deelname aan een commissie. Sommige commissies zijn onderbezet, andere commissieleden zouden, na soms vele jaren hun beste krachten te hebben gegeven, graag vervangen willen worden door "verse" krachten. Voelt u hier iets voor, maak dan eens een informatief praatje met één van de huidige commissie- of bestuursleden. Laat wat van u horen, want PaBeRo maken we samen!

 

 

 

 

FEBRUARI 2010 - Gebruikte afkortingen

In een eerder verschenen nummer (11e jaargang nr. 1 van februari 2009) van het PaBeRo-nieuws is een artikel opgenomen waarin de vele afkortingen, die bij de Belastingdienst en de Douane in gebruik zijn, nader worden verklaard.

 

Hieronder vindt u een (nog lang niet complete) lijst met heel veel afkortingen, waarvan vele u als niet bekend zullen voorkomen. Wilt u de redactie behulpzaam zijn bij het verder uitbreiden van de lijst, mail dan uw toevoegingen naar de redactie

Lief en leed

Het bestuur van PaBeRo hecht grote waarde aan een goed contact met alle leden. Met name in geval van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, b.v. een huwelijksjubileum of een ziekenhuisopname, willen wij namens PaBeRo blijk geven van ons meeleven.


Bregje Kloppert-Hoekstra heeft de coördinatie van Lief en Leed op zich genomen. Wilt u haar in een voorkomend geval informeren?

U kunt daarvoor eventueel gebruik maken van het formulier hieronder.


Formulier voor persoonlijk nieuws aan LIEF EN LEED:

 
 
 
 
 

OVER ONS


PaBeRo is de vereniging van postactieve ambtenaren van de Belastingdienst/Rijnmond en de Belastingdienst/Douane Rotterdam, maar ook van de eventuele partners van de postactieven.


We stellen als doel het bevorderen van onderlinge contacten tussen post-actieven. Dit doen we met verschillende ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij het gezelligheidskarakter voorop staat en met het organiseren en verzorgen van diverse activiteiten op cultureel, sportief en recreatief gebied zoals: Excursies, dagtochten, sport- en spelmiddagen


PABERO  op SOCIAL MEDIA

CONTACT BESTUUR


Vereniging PaBeRo

Post-Actieven Belastingdienst Rotterdam


E:  webmaster@pabero.nl

W:  www.pabero.nl


Ontmoetingslocatie CBG

Laan op Zuid 45

3072 DB Rotterdam