PaBeRo
Vereniging Post-Actieven
Belastingdienst Rotterdam
Opgericht : 15 mei 1998

Aantal bezoekers
sedert 16/09/2006

Deze PaBeRo-webpagina is een actuele en digitale aanvulling op het reguliere PaBeRo-nieuws dat twee maal per jaar (in februari en augustus) bij alle leden in de brievenbus valt.
De meest recente digitale versie van het halfjaarlijks verschijnende PaBeRo-nieuws kunt u HIER (in *.pdf formaat) bekijken.
U heeft daarvoor het programma "Adobe Reader" nodig, dat HIER is te downloaden.

Bekijk de statistieken

Het bestuur van PaBeRo hecht grote waarde aan een goed contact met alle leden.
Met name in geval van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, b.v. een huwelijksjubileum, ziekenhuisopname e.d., willen wij, namens ons allen, blijk geven van ons meeleven.
Marjo Odink heeft de coördinatie van PaBeRo-Lief en Leed op zich genomen.
Wilt u haar in voorkomend geval informeren?
Stuur haar een email
De inhoud van deze pagina is laatstelijk gewijzigd/aangepast op 5 februari 2018.
Aanpassing van deze pagina : Zie hieronder ==> Laatste Nieuws.
 
Laatste Nieuws:
 
Binnenkort wordt de jubileumsexcursie 2018 gehouden.
Enkele bijzonderheden kunt u HIER nog even nalezen.
 
 
Recent hebben de PaBeRo-leden een vaartocht gemaakt rond het eiland van IJsselmonde, met een korte tussenstop in Dordrecht. Die gelegenheid hebben velen aangegrepen om deze mooie stad van dichbij te bekijken. De fotoreportages vindt u HIER.
 
 
Foto's van de onlangs gehouden eindejaarsbijeenkomst vindt u HIER.
 
 
 

       Het bestuur van PaBeRo zou graag zien dat een aantal leden zich beschikbaar stelt voor deelname aan een commissie. Sommige commissies zijn onderbezet, andere commissieleden zouden, na soms vele jaren hun beste krachten te hebben gegeven, graag vervangen willen worden door "verse" krachten. Voelt u hier iets voor, maak dan eens een informatief praatje met één van de huidige commissie- of bestuursleden.
Laat wat van u horen, want PaBeRo maken we samen!
In een eerder verschenen nummer (11e jaargang nr. 1 van februari 2009) van het PaBeRo-nieuws is een artikel opgenomen waarin de vele afkortingen, die bij de Belastingdienst en de Douane in gebruik zijn, nader worden verklaard.
HIER vindt u een (nog lang niet complete) lijst met heel veel afkortingen, waarvan vele u als niet bekend zullen voorkomen. Wilt u de redactie behulpzaam zijn bij het verder uitbreiden van de lijst, mail dan naar redactie. U vindt het mailadres op de pagina "Contact".