De activiteiten voor het voorjaar 2017 worden, behalve op deze website, ook vermeld in de activiteitenkalender van het PaBeRo-nieuws (februari 2017).
Activiteitenkalender voor het eerste halfjaar van 2017

of Close Window

      2 0 1 7  
 
11 mei
 
16 en 17 mei
 
15&22 juni

Klaverjassen/Bridgen (Bedrijfsrestaurant CBG, aanvang 13.30 uur)
Slotdag competitie 2016/2017
Jaarlijkse excursie; dagtocht naar Urk met vaartocht over het IJsselmeer.
 
Museumbezoek en vaartocht Dordrecht. Nadere informatie volgt te zijner tijd.